Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

CÁCH VẼ NHIỀU ĐƯỜNG TRÒN ĐỒNG TÂM TRONG WORD


CÁCH 1 :
-Trên thanh Draw chọn biểu tượng Oval .Click chuột trái vẽ một đường tròn
-Copy thêm một đường tròn từ đường tròn mới vẽ
-Di chuyển đường tròn mới vừa copy chồng lên đường tròn cũ
-Rê trỏ đến dấu tròn nhỏ của khung phía trên bên phải sẽ xuất hiện <->,click chuột trái đồng thời nhấn hai phím Shift và Ctrl .Rê <-> vào bên trong để có đường tròn nhỏ hơn đồng tâm với đường tròn lớn
Tương tự copy thêm một đường tròn từ đường tròn nhỏ ,rồi di chuyển đường tròn vừa copy chồng lên đường tròn nhỏ .Rê trỏ đến dấu tròn nhỏ của khung phía trên bên phải ,nhấn chuột trái sẽ xuất hiện
<->,click chuột trái đồng thời nhấn hai phím Shift và Ctrl .Rê <-> vào bên trong để có đường tròn nhỏ hơn đồng tâm với đường tròn nhỏ
CÁCH 2 :
-
Trên thanh Draw chọn biểu tượng Oval .Vẽ 4 đường tròn lớn,nhỏ,nhỏ hơn,nhỏ nhất
-Chọn Draw ,click chuột trái chọn Align or Distribute rồi chọn Align Center
-Chọn Draw ,click chuột trái chọn Align or Distribute rồi chọn Align Middle
CÁCH 3 :
-Chọn Draw,click chuột trái chọn Grid ,chọn chọn Dispplay gridlines ,màn hình sẽ có khung lưới
-
Trên thanh Draw chọn biểu tượng Oval .Click chuột trái vẽ một đường tròn
-Rê trỏ vào tâm đường tròn ,cilck chuột trái ,đồng thời nhấn hai phím Shift và Ctrl bung đường tròn theo ý muốn ta được đường tròn nhỏ hơn đồng tâm với đường tròn cũ.Làm tương tự ta vẽ được nhiều đường tròn đồng tâm


Không có nhận xét nào: